O nasFunduszeBiuro Rachunkowe GdaƄskOfertaKontakt

Nasze usługi

ABAKER
Doradztwo Biznesowe  specjalizuje się  w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw. Zajmujemy doradztwem unijnym w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw: wypełniania dokumentacji w procesie starania się o dotację, później realizacji projektu na jego pełnym rozliczeniu kończąc.
Realizujemy również projekty z zakresu obsługi kredytowej, inwestycyjnej, pozyskiwania środków z akcji czy obligacji, wprowadzamy na GPW, na New Connect, Catalyst czy Aero (giełda rumuńska). Możemy również pomóc w poszukiwaniu inwestorów branżowych, strategicznych, krajowych lub zagranicznych. Jesteśmy też w stanie pomóc w poszukiwaniu rynków zbytu na całym świecie.

 
Firmę tworzy zespół osób posiadających niemalże 18-letnie doświadczenie zawodowe.

 Nasza skuteczność – ok. 70-75%


Właścicielka firmy j
est absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku zarządzania i marketingu.

Od 2000 roku zajmuje się pomaganiem przedsiębiorcom w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Programy w jakich jej i Abakera Klienci pozyskiwali środki to Phare, SPO WKP, SPO ROL, SPO Ryby, ZPORR, NFOŚ, tzw. „Programy Norweskie”, Eco Fundusz, , POIiŚ, POKL, POROW, PORPW, programy norweskie i szwajcarskie, NFOŚ, RPO dla 16 województw zarówno w poprzedniej perspektywie finansowej, jak i obecnej. Obecnie w jej obszarze działania są wszystkie aktualne programy dostępne dla przedsiębiorstw. Nigdy nie poprzestaje na pozyskaniu dofinansowania; pomagając swoim Klientom w jego rozliczeniu, jest z nimi do ostatniego wniosku sprawozdawczego.

 
W okresie funkcjonowania programów Phare była akredytowanym przez PARP wykonawcą usług doradczych w zakresie marketingu, strategii promocji, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii finansowych oraz badań rynku.

 
Prowadziła liczne konferencje i szkolenia, m.in. dla:

 • pracowników Banku Raiffeisen dla woj. pomorskiego,
 • klientów Banku Bise (na terenie całego kraju);
 • przedstawicieli handlowych sieci Leader Truck (cały kraj),
 • pracowników działu handlowego firmy Fota S.A (cały kraj).

Szkoliła też pracowników PZU Życie w zakresie zagadnień związanych z obsługą klientów.

Jest autorką publikacji prasowych w:

 • Tygodniku Ostrołęckim,
 • Wprost,
 • Przedsiębiorcy@eu.

 
Jest pomysłodawcą oraz współzałożycielką Bałtyckiego Klastra Finansowego. Stworzyła dla niego strategię rozwoju.

 
Współtworzyła i współorganizowała (wraz z Pomorskim Klubem Biznesu) akcję „Wybieram Pomorskie”, której patronował Marszałek Województwa Pomorskiego.

 


Abaker Doradztwo Biznesowe ściśle współpracuje z:

 
DSBJ Group Ltd. oraz

DSBJ AFRICA Ltd.

 

DSBJ Grupa Doradcza jest grupą skupiającą Podmioty z wielu obszarów doradztwa, dzięki czemu możliwe jest realizowanie kompleksowej obsługi w zakresie transakcji kapitałowych oraz doradztwa w strategicznych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa: doradztwa gospodarczego, strategicznego, finansowania udziałowego i dłużnego, budowania strategii rozwoju i kreowania wizerunku przedsiębiorstw, doradztwa w zakresie corporate finance, oraz konsultacji w zakresie funduszy unijnych.

www.dsbj.eu 

  


Range Capital Sp. z o.o.

Range Capital Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, głównie z funduszy europejskich.

www.rangecapital.pl

 

  

Obsługa księgowo-rachunkowa przedsiębiorstw

 
Proponowany zakres współpracy:

 1. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 2. prowadzenie pełnej księgowości
 3. sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat
 4. sprawozdania finansowe (PIT, CIT, VAT)
 5. rozliczenia z ZUS
 6. rozliczenia z PFRON
 7. rozliczenia kadrowe
 8. doradztwo najlepszych kierunków rozwoju i działań pod kontem optymalizacji gospodarki kosztowo-dochodowej i podatkowej

  

To, co nas wyróżnia od innych biur rachunkowych do podmiotowe traktowania każdego klienta. Nie tylko prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami rozliczymy działalność naszego Klienta, ale też doradzimy kierunki rozwoju, kierunki działań. Wskażemy niekorzystne tendencje lub potencjalnie korzystne możliwości dla przedsiębiorstwa (np. odpowiedni wybór sposobu opodatkowania).

  

Zespół księgowych posiada kilkudziesiecioletnie doświadczenie w pracy księgowo-rachunkowej oraz Certyfikat Ministerstwa Finansów do prowadzenia samodzielnej księgowości.