O nasFunduszeBiuro Rachunkowe GdańskOfertaKontakt

Kwalifikacja do MSP  

 

Mapa pomocy regionalnej   


Programy dotacyjne i pomocowe 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

(POIR)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

(POIŚ)

 

Program Operacyjny  Polska Wschodnia

(POPW)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(POWER) 

 

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich

(POROW)

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

(POPC)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Regionalne Programy Operacyjne

Fundusze

W pozyskiwaniu dotacji konieczne jest zachowanie następującej kolejności:

  • Precyzyjne określenie potrzeb inwestycyjnych danej firmy
  • Określenie czy firma się kwalifikuje pod względem:
  1. wielkości firmy
  2. rodzaju prowadzonej działalności (branży)
  • Określenie czy inwestycja planowana przez firmę się kwalifikuje i do jakiego programu się kwalifikuje
  • Ocena realnych szans na pozytywną ocenę wniosku firmy
projects/abaker/content/articles/fundusze/images/money2.jpgDopiero, kiedy wszystkie te etapy zostaną przeprowadzone i ich ocena jest pozytywna, można podejmować decyzję o aplikowaniu o dotację. Inna kolejność podejmowanych działań jest niekorzystna dla przedsiębiorstwa.
Abaker kieruje się zasadą, że nie podpiszemy z firmą umowy o współpracy w zakresie pozyskiwania dofinansowania, jeżeli powyższa ocena nie będzie pozytywna i nie ma realnych szans na ostateczne pozyskanie dofinansowania.