O nasFunduszeBiuro Rachunkowe GdańskOfertaKontakt

Kwalifikacja do MSP  

 

Mapa pomocy regionalnej   


Programy dotacyjne i pomocowe 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

(POIR)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

(POIŚ)

 

Program Operacyjny  Polska Wschodnia

(POPW)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(POWER) 

 

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich

(POROW)

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

(POPC)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Regionalne Programy Operacyjne


Mapa pomocy regionalnej

Co do zasady wysokość możliwego dofinansowania wygląda jak w poniższej mapie. Jednak nie należy tych danych traktować jako constans, mogą wystąpić rozbieżności wynikające ze szczegółów poszczególnych programów i działań. Ostateczna wysokość dofinansowania zawsze jest zawarta w dokumentach programowych konkretnego programu i działania.

  

  Mapa pomocy regionalnej określa regiony państwa członkowskiego, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach.

Mapa będzie obowiązywać w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z nową mapą obszary, których PKB na mieszkańca jest niższe niż 75 proc. średniej unijnej – zamieszkałe przez 86,3 proc. ludności Polski – nadal będą kwalifikować się do regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnej intensywności pomocy w granicach od 25 proc. do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych.

Maksymalne intensywności pomocy stosują się do inwestycji dużych przedsiębiorstw – można je zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

mapa%20pomocy%20w%20jpg%20.jpg

Źródło: http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/640-nowa-mapa-pomocy-regionalnej-na-lata-2014-2020