O nasFunduszeBiuro Rachunkowe GdańskOfertaKontakt

Oferta

 • Biuro Rachunkowe
   
 • Promocja produktu
   
 • Poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania dla firm i podmiotów publicznych
   
 • Opracowywanie wniosków o udzielenie dotacji oraz biznes planów i studium wykonalności w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych dostępnych programów
 • Analiza i badanie wybranych przez Państwo segmentów rynku
 • Opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • Opracowanie i realizacja strategii marketingowych i kampanii promocyjnych
 • Opracowanie prospektów emisyjnych dla firm wchodzących na Giełdę Papierów Wartościowych