O nasFunduszeBiuro Rachunkowe GdańskOfertaKontakt

Kwalifikacja do MSP  

 

Mapa pomocy regionalnej   


Programy dotacyjne i pomocowe 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

(POIR)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

(POIŚ)

 

Program Operacyjny  Polska Wschodnia

(POPW)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(POWER) 

 

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich

(POROW)

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

(POPC)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Regionalne Programy Operacyjne


PROGRAM OPERACYJNY

POLSKA CYFROWA

 

- priorytety dostępne dla przedsiębiorstw

 

II.2.4 DZIAŁANIE 2.4 TWORZENIE USŁUG I APLIKACJI WYKORZYSTUJĄCYCH E-USŁUGI PUBLICZNE I INFORMACJE SEKTORA PUBLICZNEGO


- priorytety dostępne dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa

 

II.2 OŚ PRIORYTETOWA II E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD

 

II.2.1 DZIAŁANIE 2.1. WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH


II.2.2 DZIAŁANIE 2.2 CYFRYZACJA PROCESÓW BACK-OFFICE W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ


II.2.3.1 PODDZIAŁANIE 2.3.1 CYFROWE UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ZE ŹRÓDEŁ ADMINISTRACYJNYCH I ZASOBÓW NAUKI


II.2.3.2 PODDZIAŁANIE 2.3.2 CYFROWE UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW KULTURY


II.3 OŚ PRIORYTETOWA III. CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA